Wieselgrensskolans satsar på många talanger

Lusten att lära, att hitta sina talanger och att utvecklas tillsammans med andra. Det är drivkraften på Wieselgrensskolan.

I ett lugnt och grönt område i centrala Helsingborg syns lekande barn i skolans moderna lekpark, några andra barn passar en fotboll till varandra på en fotbollsplan. Längs en vägg inne i en byggnad för mellanstadiet och högstadiet hänger det en rad konstverk som eleverna skapat.

Varje barn tillbringar många år i skolan. Vad som händer i vardagen har betydelse. Wieselgrensskolan satsar på profiler för mellanstadiet och högstadiet. Det innebär att elever har möjlighet att förena undervisning i klassiska ämnen som svenska, engelska och matematik med alltifrån estetiska ämnen till fotboll på skoltid.

Matte- och fysikprofil för högstadieelever

Fotbollsakademin och musikprofilen har funnits sedan början av 1990-talet och finns för elever från fjärde till nionde klass. Till hösten 2017 gör Wieselgrensskolan satsning på fler profiler.

– Vi vill ge barn och ungdomar fler möjligheter att utveckla sina talanger. För de som går i årskurs 7 till 9 startar vi en ny matte- och fysikprofil, säger Pia Smith, rektor med ansvar för högstadiet och fortsätter:

– Det finns ett intresse bland eleverna att lära sig ännu mer. Inför den nya profilen har befintliga elever fått göra ett provår tillsammans med läraren Hamid Yasin, som satsar på flippat klassrum.

Flippat klassrum är en metod som blivit populär. Hamid Yasin spelar in sina genomgångar och lägger ut videoklippen på Youtube. På så sätt kan elever förbereda sig. När de kommer till lektionerna får de möjlighet att utvecklas under ledning av lärarna.

Bland fotbollar, instrument och mikrofoner

De som går på fotbollsakademin börjar sin skoldag med att – just spela fotboll.

Katja Vinulv, biträdande rektor med ansvar för mellanstadiet på Wieselgrensskolan.

Katja Vinulv, biträdande rektor med ansvar för mellanstadiet på Wieselgrensskolan.

– Eleverna trivs bra med det och forskning visar att fysisk aktivitet på morgonen ökar inlärningen i andra ämnen, säger Katja Vinulv, biträdande rektor med ansvar för mellanstadiet.På mellan- och högstadiet finns även musikprofilen för elever brinner för musik och dans. Många av dessa elever fortsätter vidare på etablerade musik- och musikalgymnasieskolor. En del har även fortsatt på högre utbildningar ibland annat London.

Rörelseprofilen och estetprofilen – två nyheter för mellanstadieelever

Att barn vill springa och leka tar Wieselgrensskolan till vara på. Till hösten 2017 startar de rörelseprofilen för mellanstadiet. Det blir varierande träning där eleverna får testa på olika träningsformer som idrott, dans och gymnastik.

För de på mellanstadiet som är mer konstnärligt lagda vill Wieselgrensskolan inspirera med en estetprofil. Varje elev får prova på konst, teater och film.

– Vi vill att de får chansen att utvecklas under skoltid i organiserad form tillsammans med våra lärare och gästlärare, som bland annat är aktiva och etablerade konstnärer och arkitekter, som konstnären och konstpedagogen Gertrud Alfredsson, säger Katja Vinulv.

Estetprofilen får också en tydlig koppling till de klassiska ämnena.

– När de till exempel får lära sig om skalor på mattelektionerna, får de sedan använda den kunskapen i att till exempel bygga bostäder i miniatyrer, säger Kajta Vinulv.

Wieselgrensskolans anda präglas av en vardag fylld av kreativitet, rörelse och studieambitioner för barn och ungdomar.

– När eleverna går ut skolan vill vi att de har en lust att fortsätta lära, utveckla sina talanger och vara trygga i sig själva och tillsammans med andra, säger Pia Smith.