Trygghet och trivsel

På Wieselgrensskolan ska alla elever känna sig trygga och trivas. Därför arbetar vi med tydliga ordningsregler. Vi lär våra elever att vara en god vän och att respektera sina skolkamrater.  

För att göra skolan trivsam försöker vi skapa en attraktiv miljö både inne och ute. Eleverna är själva med och ansvarar för att hålla rent och städa upp efter sig. Tillsammans ser de till att skolan är snygg, ren och fräsch. På rasterna har vi rastvakter på skolgården. Inne på skolan finns det alltid vuxna som ser till att eleverna mår bra.

För att ta reda på om eleverna trivs och känner sig trygga på skolan får de besvara olika undersökningar varje år. Varje vecka samlas klasserna i så kallade Olweusråd. Då pratar de om klimatet i klassen och på skolan. De gör även olika värderingsövningar tillsammans.

Program mot mobbning

Liksom alla kommunala grundskolor arbetar vi med ett särskilt program för att bekämpa mobbning. Det heter Olweus och går ut på att göra om skolmiljön så att möjligheterna till mobbning minskar. Personalen på skolan ansvarar för att driva programmet. Även föräldrar och elever är delaktiga. Skolan är certifierad som Olweus-skola 2018-2020.

För mer information om vårt arbete mot mobbning kan du ta kontakt med någon av våra rektorer.

K.R.A.M.-teamet

Nytt för läsåret 2018-2019 är även K.R.A.M-teamet ­ – skolans trygghetsteam – som arbetar aktivt med att skapa studiero även i korridorer, på raster och så vidare.