Språkprofilen

På Wieselgrensskolan finns Språkprofilen, som är till för elever med generell språkstörning i årskurs f-9. Eleverna är inkluderade i ordinarie klasser. Alla pedagoger på skolan är involverade i verksamheten och ansvarar gemensamt för att det ska bli en bra inkludering.

I Språkprofilen arbetar också logoped och specialpedagog. De handleder tillsammans samtliga arbetslag på skolan och finns som stöd för eleverna i Språkprofilen.

Antagningskriterier för Språkprofilen

 • Eleven har en generell språkstörning.
 • Språkstörningen är den primära diagnosen.
 • Elevens utveckling på icke-språkliga områden följer den typiska.

Ansök till Språkprofilen

 • Vårdnadshavare ansöker om en plats på Språkprofilen.
 • Ansök om plats via denna blankett: Ansök om plats i specialverksamhet Språkprofilen (pdf 182 Kb). På blanketten hittar du också anvisningar om ansökan och personer att kontakta, om du har frågor om ansökan.
 • Kontakta ditt barns nuvarande skola. De hjälper dig med att ansöka.
 • Elevhälsan på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg bedömer om eleven uppfyller kriterierna för Språkprofilen.

Så här arbetar vi på Språkprofilen

Språkprofilens personal samarbetar med vårdnadshavare genom regelbundna träffar. Det skapar en känsla av tillhörighet, trygghet och delaktighet för vårdnadshavarna när de ser att de inte är ensamma i sin situation.

Personalen arbetar även aktivt med att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

I verksamheten erbjuder vi eleverna

 • specialpedagogstöd
 • logopedstöd
 • andra elever i liknande situationer att identifiera sig med.

Verksamheten bygger på att

 • eleverna får stöd i att utveckla sitt språk och sin kommunikation
 • eleverna får stöd i att utveckla effektiva strategier
 • eleverna ska kunna behärska, använda och ha kunskap om de tekniska hjälpmedel som finns
 • ge eleverna chanser till ökad måluppfyllelse.