Språkspåret

På Wieselgrensskolan finns Språkspåret som är till för elever med grav och mycket grav språkstörning i åldrarna 6-16 år. Hos oss får eleverna individuellt anpassad undervisning utifrån sina språkliga förutsättningar. Vårt mål är att eleverna ska våga använda sitt språk för att i framtiden nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Eleverna i Språkspåret är inskrivna i en klass och får stöd dels där och dels i mindre grupper. Vi som arbetar med eleverna är specialpedagoger och pedagoger med specialkompetens gällande språk. All personal på Wieselgrensskolan har dessutom kunskap om vad det innebär att ha en språkstörning.

Hos oss lär sig eleverna att kommunicera och att utveckla sitt språk genom olika uttrycksformer. Det kan till exempel vara genom dans, musik, keramik och teater. Vi anser att nyfikenhet och kreativitet är bästa vägen till kunskap. Det finns även musik- och fotbollsklasser på Wieselgrensskolan. Hos oss får eleverna möjlighet att utvecklas tillsammans med andra och lära sig av andras olikheter.

Om du vill ansöka om en plats i Språkspåret, vänligen kontakta ditt barns hemskola. De hjälper dig sedan med att ansöka till den centrala elevhälsan i Helsingborg som bedömer om kriterierna för Språkspåret är uppfyllda.

Kontakt

Pia Smith, rektor
Telefon: 042-10 57 71

Vi som arbetar i Språkspåret är:

Annika Persson, specialpedagog

Malin Sterner, logoped