search error_outline

Språkspåret

På Wieselgrensskolan finns Språkspåret som är till för elever med generell språkstörning i årskurs f-9. Eleverna i Språkspåret är inkluderade i ordinarie klasser. Alla pedagoger på skolan är involverade i verksamheten och ansvarar gemensamt för att det ska bli en bra inkludering.

I Språkspåret arbetar också logoped och specialpedagog. De handleder tillsammans samtliga arbetslag på skolan och finns som stöd för eleverna i Språkspåret.

Språkspårets personal samarbetar med vårdnadshavare genom regelbundna träffar. Det skapar en känsla av tillhörighet, trygghet och delaktighet för vårdnadshavarna när de ser att de inte är ensamma i sin situation.

Språkspårets personal arbetar även aktivt med att ständigt utveckla och förbättra verksamheten

I verksamheten erbjuder vi eleverna

  • specialpedagogstöd
  • logopedstöd
  • andra elever i liknande situationer att identifiera sig med.

Verksamheten bygger på att

  • eleverna får stöd i att utveckla sitt språk och sin kommunikation
  • eleverna får stöd i att utveckla effektiva strategier
  • eleverna ska kunna behärska, använda och ha kunskap om de tekniska hjälpmedel som finns
  • ge eleverna chanser till ökad måluppfyllelse.

Ansökan

Du kontaktar ditt barns hemskola om du vill ansöka om en plats i Språkspåret. De hjälper dig sedan med att ansöka till den centrala elevhälsan i Helsingborg som bedömer om eleven uppfyller kriterierna för Språkspåret.

Länk till blankett:

https://intranat.helsingborg.se/sff/stod-i-arbetet/blanketter-och-mallar/elevhalsa/