Fritidshem

På Wieselgrensskolans fritidshemsverksamhet är alla barn mellan 6-12 år är välkomna, både före och efter skolan. Här kan de delta i aktiviteter, leka med kompisar, arbeta med skoluppgifter eller bara ta det lugnt.

Wieselgrensskolans fritidshem ligger i skolans lågstadiebyggnad och i förskoleklassens byggnad.
De barn som har morgonomsorg lämnas av sina vårdnadshavare på fritids. Efter skolan samlas barnen som har fritids för upprop. När de yngre barnen ska gå hem blir de oftast hämtade av vårdnadshavare eller av syskon. Flera av de äldre barnen går hem själva efter överenskommelse med förälder. När barnen går hem ska de säga hej då till någon i personalen så att vi vet vem som har gått hem.
På fritidshemmet erbjuder vi aktiviteter varje dag. Aktiviteterna är utformade efter Lgr 11 – Läroplan för grundskolan. På Wieselgrensskolans fritidshem är det goda sociala samspelet och respekten för varandra en självklarhet. Vi har nolltolerans för kränkningar.

Fritidshemmets personal använder sig av ett digitalt system för bokföring av vilka barn som har kommit och vilka som går hem, vilka som är sjuka eller lediga. De använder sig därför av en mobil i respektive avdelning. De kommunicerar även med varandra och vårdnadshavarna via dessa mobiler.

Öppettider: 06:00-18:00
Ni lämnar in ett schema för de tider som era barn ska vara på fritids. Tiderna måste respekteras eftersom vi måste kunna organisera en kvalitetssäker verksamhet.
Ni som av någon anledning måste hämta era barn efter 18:00 måste kontakta skolans rektor i god tid i förväg. Skulle ni hämta era barn efter 18:00 utan att först ha fått ett godkännande av skolans rektor, kommer ni att efterfaktureras för den tiden.