Elevinflytande

Vi tycker det är viktigt att våra elever känner att de har inflytande över vad som händer på skolan. På Wieselgrensskolan har vi därför elevråd där eleverna har möjlighet att föra fram sina åsikter och påverka.

Elevråden på skolan är uppdelade efter ålder. I elevråden medverkar representanter från varje klass och vid behov personal på skolan. Elevrådens främsta uppgift är att utifrån sina medlemmars ålder jobba för en bättre skola. Eleverna tar sitt uppdrag på stort allvar och kommer med många bra idéer.

Eleverna förbereder sina möten i elevrådet genom att de varannan vecka har klassråd. Då sker informationsutbyte mellan klassen och elevrådsrepresentanterna. Alla elever får alltså föra fram sina önskemål och ge förslag på vad de vill ska förbättras.

En gång per termin har elevråden så kallade matråd. Då bjuds en representant från matsalspersonalen in för att diskutera maten på skolan. Eleverna får föra fram sina önskemål och ge förslag på vad som kan förbättras.

Elevrådet utser även ett elevskyddsombud som företräder eleverna vid skyddsronder och i samtal om skolans utveckling.