Specialpedagogerna

På Wieselgrensskolan arbetar ett team specialpedagoger. Vår uppgift är att hjälpa elever som behöver särskilt stöd. Vi ger stöd individuellt och i grupp efter behov. Det kan ske under en längre tid eller vid enstaka tillfällen.

Alla elever är olika – en del har lätt för att lära, för andra tar det lite längre tid. Vår uppgift är att se till så att alla elever får den hjälp de behöver så att de kan nå sina mål. Vi coachar elever, hjälper dem att hitta motivation och rätt studieteknik som passar deras sätt att lära. Förutom att vi hjälper elever finns vi även som stöd för pedagogerna på skolan.

Som specialpedagog gör vi kartläggningar som sedan ligger till grund för åtgärdsprogram där det står vilka insatser som ska genomföras för att en elev ska lyckas med sin skolgång på bästa sätt. Vi hjälper även till att hitta tekniska hjälpmedel om så behövs. Om du som förälder vill kan vi delta vid ditt barns utvecklingssamtal.

Till vårt stöd har vi specialpedagoger det övriga elevhälsoteamet på skolan som består av skolledning, skolsköterska, skolläkare och kurator. Vi har dessutom ett nära samarbete med pedagogerna i SVA, svenska som andraspråk.

Kontakta oss

Om du som förälder anser att ditt barn behöver särskilt stöd av oss specialpedagoger kan du kontakta ditt barns mentor. Du kan även ta direkt kontakt med oss om du har frågor eller funderingar via e-post.

Gun Larsson

Ann Palmgren

Slavica Karan

Eva Holm

Lillian Saarenpää

Eva Flenberg

Annika Persson

Anna-Sofia Sjölin