Specialpedagogerna

På Wieselgrensskolan arbetar ett team specialpedagoger. Vår uppgift är att hjälpa elever som behöver särskilt stöd. Vi ger stöd individuellt och i grupp efter behov. Det kan ske under en längre tid eller vid enstaka tillfällen.

Alla elever är olika – en del har lätt för att lära, för andra tar det lite längre tid. Vår uppgift är att se till så att alla elever får den hjälp de behöver så att de kan nå sina mål. Vi coachar elever, hjälper dem att hitta motivation och rätt studieteknik som passar deras sätt att lära. Förutom att vi hjälper elever finns vi även som stöd för pedagogerna på skolan.

Som specialpedagog gör vi kartläggningar som sedan ligger till grund för åtgärdsprogram där det står vilka insatser som ska genomföras för att en elev ska lyckas med sin skolgång på bästa sätt. Vi hjälper även till att hitta tekniska hjälpmedel om så behövs. Om du som förälder vill kan vi delta vid ditt barns utvecklingssamtal.

Till vårt stöd har vi specialpedagoger det övriga elevhälsoteamet på skolan som består av skolledning, skolsköterska, skolläkare och kurator. Vi har dessutom ett nära samarbete med pedagogerna i SVA, svenska som andraspråk.