Läxhjälp

Alla elever på skolan kan få hjälp med läxorna måndag-torsdag varje vecka.

Elever i årskurs 1-3 får hjälp i mediateket klockan 14:00-14:30. De äldre eleverna är välkomna till datasalen klockan 14:00-16:00.