Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. Vi vill gärna skapa en god kontakt med dig, så att du känner dig välkommen och delaktig på vår skola.

Vi ser gärna att du som förälder är med och påverkar vad som händer på skolan. Vi har till exempel ett föräldraråd som är ett forum för alla föräldrar. Rådet har två möten per läsår. Då rapporterar rektor och lärare om vad som är aktuellt på skolan. Det är skolledningen som kallar till mötena och alla föräldrar som är intresserade är välkomna.

Utöver föräldraråden har vi föräldramöten minst två gånger per läsår. Då får alla föräldrar en chans att träffa varandra samtidigt som vi informerar om vad som är på gång. Minst en gång per termin är du som förälder även välkommen på utvecklingssamtal tillsammans med ditt barn. Då pratar vi om barnets utveckling och sätter upp nya mål med skolarbetet.