Råd och stöd

På Wieselgrensskolan finns det en skolsköterska, kurator och studievägledare som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd. Om eleverna behöver hjälp med läxorna har vi läxhjälp flera dagar i veckan. 

Elevhälsan

Wieselgrensskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Wieselgrensskolan har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, kurator och logoped.

Specialpedagogerna

På Wieselgrensskolan arbetar ett team specialpedagoger. Vår uppgift är att hjälpa elever som behöver särskilt stöd. Vi ger stöd individuellt och i grupp efter behov. Det kan ske under en längre tid eller vid enstaka tillfällen.

Vi coachar elever, hjälper dem att hitta motivation och rätt studieteknik som passar deras sätt att lära. Förutom att vi hjälper elever finns vi även som stöd för pedagogerna på skolan.

Som specialpedagog gör vi kartläggningar som sedan ligger till grund för åtgärdsprogram där det står vilka insatser som ska genomföras för att en elev ska lyckas med sin skolgång på bästa sätt. Vi hjälper även till att hitta tekniska hjälpmedel om så behövs. Om du som förälder vill kan vi delta vid ditt barns utvecklingssamtal.

Diskutera din framtid med studievägledaren

Till studievägledaren på skolan kan du som elev gå för att diskutera din framtid och få vägledning. Du kan till exempel få hjälp med vilket gymnasieprogram du ska välja och vad som krävs för att komma in på ditt val. Studievägledaren tar även fram information om olika yrken och berättar hur arbetsmarknaden ser ut.

Alla våra elever får chans att träffa studievägledaren för ett individuellt samtal. Även du som förälder är välkommen.

Få hjälp med läxorna

Alla elever på skolan kan få hjälp med läxorna måndag-torsdag varje vecka.

Elever i årskurs 1-3 får hjälp i mediateket klockan 14:00-14:30. De äldre eleverna är välkomna till datasalen klockan 14:00-16:00.