Råd och stöd

Wieselgrensskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Vi har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, skolpsykolog och kurator på skolan. Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystnadsplikt. Vi har också tillgång till studievägledare som eleverna kan gå till för att få vägledning inför framtiden. På skolan finns även ett helt team av specialpedagoger vars uppgift är att på olika sätt stötta elevernas utveckling.