Rörelse- och hälsoprofilen

Rörelse- och hälsoprofilen är till för dig som går i årskurs 4-6 och vill röra på dig mer i skolan. Många elever efterfrågar mer idrott och hälsa i skolan och detta är ett sätt att få chans till mer rörelseglädje i skolan.

Du får prova olika idrotter och bli inspirerad till ett aktivt och hälsosamt liv. Vi har även teoretiska inslag kring vad god hälsa är och varför rörelse är viktigt för oss. Vårt fokus ligger inte på prestation, utan på rörelseglädje.

Vi har åldersblandade grupper med elever från årskurs 4-6, vilket leder till en ökad trygghetskänsla på skolan då eleverna lär känna elever utanför sin egen klass.

Även mindfulness och andra hälsofrämjande aktiviteter är ett inslag i profilen. Mindfulness har visat ha många positiva effekter vid stress, vilket kan hjälpa våra elever uppnå bättre studieresultat.