Helsingborgs Musikklasser

Musikklasser på Wieselgrensskolan är till för dig i årskurs 4-9 som har ett stort musikintresse och som älskar att sjunga, dansa och spela teater. Oavsett om du vill bli läkare eller musikalartist tar vi vara på sina talanger så att du i framtiden kan förverkliga dina drömmar.

I musikklasserna arbetar vi utifrån grundskolans läroplan men med en utökad kurs i musik. Det innebär att du läser alla ämnen i projekt med gemensam utgångspunkt i sång, musik, dans och teater. Du arbetar tillsammans med musikklasselever i olika åldrar och får utvecklas utifrån dna förutsättningar, behov och drömmar.

Du får stå på scenen

Som elev i musikklasserna deltar du ofta i konserter, både på och utanför skolan. Ditt läsår innehåller både julkonsert och sommarkonsert. Samtliga musikklasselever arbetar dessutom varje år med olika föreställningar. Årskurs 4 och 6 gör en musikalföreställning. I årskurs 5 och 7 skriver, komponerar och producerar eleverna sina egna operor. I årskurs 9 ingår ett rockprojekt som avslutas med en rockkonsert på The Tivoli.

Kreativitet och skapande

I klasserna undervisar pedagoger med bred kompetens och fingertoppskänsla. På lektionerna lär du dig att jobba i projekt, arbeta mot deadlines och att hitta lösningar på problem. Du tränas i att planera, genomföra och utvärdera ditt arbete. Du får inte bara lära dig allt om musik, du får även bra grunder i gruppdynamik. I musikklasserna finns en stark gemenskap och vi-känsla som främjar det vanliga skolarbetet.

Internationellt utbyte

För oss är det viktigt att våra elever får ett internationellt perspektiv för att förberedas för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränserna. Därför arbetar vi i ett utbytesprojekt med en skola i Wicklow på Irland kring matematik, naturvetenskap, engelska, idrott och musik. Detta arbete utmynnar resan i en resa till Wicklow där eleverna bor.