Matte- och fysikprofilen

Tycker du att det är intressant och spännande med problemlösning? Gillar du att lära dig och utvecklas? Då är matte- och fysikprofilen något för dig.

Wieselgrensskolan samarbetar med Olympiaskolans naturvetenskapliga program, vilket ger möjlighet att studera matematik och fysik på gymnasienivå. Målet är att inspirera och uppmuntra logiskt, problemlösande, matematiskt- och fysiskt tänkande.

Vi har många laborationer i fysik och matematik som visar hur det fungerar i praktiken, inte bara rent teoretiskt. Du får prova att bygga och laborera för att förstå ur fler olika perspektiv och synvinklar, vilket ger djupare och bredare förståelse.