Matte- och fysikprofilen

Tycker du det är intressant och spännande med problemlösning? Är du nyfiken på varför äpplet faller till marken eller var vi får syre ifrån? Då är matematik-och fysikprofilen något för dig.

Vi har ett samarbete med Olympiaskolans naturvetenskapliga program, där våra elever får studera matematik och fysik på gymnasienivå. Vi har många laborationer inom fysik och matematik där eleverna får visualisera ämnena och uppfatta dem ur flera synvinklar. Målet är att inspirera och uppmuntra logiskt tänkande och ett intresse för problemlösning. Kompetenta lärare med erfarenhet vägleder och undervisar dig så att du når dina mål.

Nyhet! Från och med HT19 har du möjlighet att söka till egen Matematik- och fysikklass.

Klicka här för att ansöka.