Kultur- och studieprofilen

Kultur- och studieprofilen är till för dig som går i årskurs 4-9 på Wieselgrensskolan och gillar bild och form, musik och dans, film, teater och litteratur. Här får du tid att skapa och visa upp egna alster, men också dela upplevelser tillsammans med andra som har liknande intressen som du.

Din profiltid är koncentrerad till våra ämnen ”Elevens val” och ”Skolans val”, men du kommer att hinna uppleva och göra mycket under din studietid hos oss. Vi vill att du ska hitta din grej och göra mer av det du trycker är roligt. Därför ser kultur- och studieprofilen lite olika ut beroende på årskurs.

Årskurs 4-6

I årskurs 4-6 arbetar vi ämnesintegrerat med kultur i alla möjliga sammanhang och tillsammans, oavsett årskurs. Du får en helhetsupplevelse med allt vad som ryms inom ämnet kultur. Här får du prova på så mycket som möjligt så att du kan hitta det du tycker är roligast att arbeta vidare med.

Årskurs 7-9

I årskurs 7-9 får du ägna särskild tid åt det som du tycker är roligast inom kultur. Varje termin får du välja en inriktning att fördjupa dig i. Skapa kultur, upplev kultur och utveckla ditt eget kulturella uttryck. Välj mellan ämnen som:

  • Arkitektur och byggnadskonst
  • Filmanalys och filmproduktion
  • Kultur genom litteratur och film
  • Producera en skoltidning
  • Ut på stan – upptäck Helsingborg
  • Friluftsliv och kanotbygge

Vad blir ditt val?