Årskurs F-3

På Wieselgrensskolan har årskurs F-3 en egen byggnad och skolgård. Här erbjuder vi en trygg miljö där alla känner alla och där alla blir sedda. Hos oss står barnen alltid i centrum och vi har roligt tillsammans. När eleverna har kul i skolan, då lär de som bäst.

Hos oss arbetar pedagoger med bred kompetens, som ständigt utmanar och motiverar ditt barn. Vi arbetar målinriktat och har höga förväntningar på eleverna. På så sätt skapar vi goda förutsättningar för att ditt barn ska lyckas med sin skolgång.

Vi ser alla barn

Alla barn lär på olika sätt och i olika takt. Vi ser därför till att alltid möta eleverna där de är. Hos oss får varje barn egen tid med en vuxen. Det gör att vi kan individanpassa elevernas undervisning och utgå från varje elevs behov och förmåga.

Vi har ett nära samarbete mellan de olika årskurserna. Flera gånger per år har vi gemensamma temadagar. Då arbetar vi ämnesöverskridande och i åldersblandade grupper. Det skapar en härlig gemenskap och eleverna känner sig trygga med varandra. För oss är trygghet en förutsättning för en bra skolgång.

Utlopp för kreativitet

Förutom de traditionella ämnena låter vi eleverna få utlopp för sin kreativitet genom bild och musik. Vi lägger grunden för de praktiska ämnen som elevernas senare kan fördjupa sig i genom skolans profiler. Vi har till exempel tillgång till skolans keramikverkstad och musiklärare som håller i all musikundervisning. Eleverna får möjlighet att medverka i föreställningar och träna sin scenvana. De har även idrott med en idrottslärare två gånger i veckan.

Språket är viktigt

Vi lägger stor vikt vid elevernas språkutveckling, redan i förskoleklassen. Vi arbetar mycket med läsförståelse i mindre grupper. Målet är att öka deras ordförråd och ordförståelse samt att skapa läsglädje. Vi vet att det ger en god grund för deras fortsatta lärande i alla ämnen. Eleverna har även engelska från årskurs 1.

Vi lär både ute och inne

I undervisningen använder vi oss av datorer, smartboards och projektorer. Men vi lär inte bara inomhus, utan även ute i naturen. Vi har många inspirerande omgivningar i närheten som vi brukar vistas i. I samma byggnad som oss ligger även fritidshemmet dit eleverna med fritidsplats kan gå när skoldagen är slut.