Om oss

Wieselgrensskolan i Helsingborg är en skola med starka profiler och framtidstro. Hos oss kan alla som är intresserade av musik, fotboll eller kultur fördjupa sig i dessa ämnen och utveckla sina talanger. Vi är alla bra på någonting och det vill vi ta vara på.

Hos oss får eleverna utlopp för sin kreativitet och nyfikenhet. Inte bara i undervisningen, utan även i skolans fina lokaler. I skolans källare finns till exempel en keramikverkstad där eleverna tillverkar mästerverk som smyckar flera av skolans väggar. Vi har en aula där musiken flödar och ett mediatek där eleverna kan låna böcker och göra läxorna.

Förutom att vår skola präglas av kreativitet är även god kvalitet viktigt för oss. Hos oss kan ditt barn börja redan i förskoleklass och sedan fortsätta ända till årskurs 9. Vi har alltså möjlighet att följa våra elever i drygt tio år. Om du vill kan vi därför bli en trygg och insatt samarbetspartner under hela ditt barns skolgång.

Wieselgrensskolan är en stor skola med cirka 600 elever. Skolan består av flera byggnader. Årskurs F-2 finns i en egen byggnad och har en egen skolgård. I samma byggnad ligger vårt fritidshem där eleverna kan vistas före och efter skolan. Årskurs 3-9 har sina lektioner i den stora skolbyggnaden.

K.R.A.M.

K.R.A.M står för våra värdeord Kunskap, Relationer, Arbetsro och Mångfald.
Dessa har tagits fram av elever, föräldrar och personal och ska genomsyra all vår verksamhet.
Nytt för läsåret 2018-2019 är även K.R.A.M-teamet ­ – skolans trygghetsteam – som arbetar aktivt med att skapa studiero även i korridorer, på raster och så vidare.