Jobba hos oss

Wieselgrensskolan är en skola med starka profiler och framtidstro. Våra profiler med musik, fotboll och kultur gör att vi har elever från olika delar av staden men även från våra kranskommuner. Mångfalden av kulturer är vår styrka men också en spännande utmaning. Vi är en dynamisk skola där du som medarbetare förväntas göra allt du kan för att våra elever ska bli motiverade och lyckas.

Wieselgrensskolan är en av Helsingborgs stads skolor. Helsingborgs stads skolor består av drygt hundra kommunala grundskolor, förskolor, särskolor och gymnasieskolor.

I Helsingborgs stads skolor tror vi på ett kollegialt lärande mellan både verksamheter och kollegor och på ett smart resursoptimerat stöd. Det ser vi som viktiga framgångsfaktorer för att du ska kunna fokusera på ditt uppdrag. Vi vill att du ska lyckas.

Som medarbetare på Wieselgrensskolan är du en del i vårt gemensamma arbete med att skapa den bästa skolan för varje barn och elev i Helsingborg.