Angelica Streuli, lärare i svenska som andraspråk

Hej Angelica! Vad jobbar du med?

Jag jobbar som lärare i svenska som andraspråk i årskurs 2-6. Jag är även samordnare för mottagandet av nyanlända elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Varför har du valt att jobba här?

På Wieselgrensskolan finns det möjlighet att verkligen nischa sig. För mig handlar det om att vara delaktig i nyanlända elevers språkutveckling och få dem att känna trygghet och samhörighet. Mångfalden är stor skolan och det märker man så fort man kliver innanför dörrarna. Här möter man elever från världens alla hörn, sjungande musikelever och fotbollsfantaster. Detsamma gäller lärarna. Här finns möjlighet att vara sig själv, utvecklas och växa både personligt och yrkesmässigt. Wieselgrensskolan är prestigelöst och äkta, och man har alla möjligheter att vara delaktig i skolans utveckling.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag trivs bäst när ingen dag är den andra lik. Jag gillar dynamiken och mångfalden på skolan.
Relationerna man lyckas bygga med både elever och kollegor är det bästa med att arbeta här. Det är oftast högt i tak, nära till skratt och att komma in i klassrummen och personalrummet känns varmt och tryggt.

Vad är det bästa med att jobba i en av Helsingborgs stads skolor?

I Helsingborgs stads skolor satsar man mycket på fortbildning, vilket är väldigt viktigt då läraryrket inte är statiskt. Organisationen känns stabil, trygg och dynamisk. Det är ingen risk att jobbet tråkar ut en, utan det finns alltid något som håller en sysselsatt.

Vad vill du ge för råd till någon som vill jobba här?

Är du öppen för mångfald och dynamik är detta rätt ställe att jobba på. Du ska vara öppen för att inte bara ingå i ett arbetslag, utan att verkligen jobba som en lagspelare och vara öppen för kollegialt lärande. Du bör vara flexibel i både tanke- och arbetssätt. Är du det har du allt att vinna på en arbetsplats som Wieselgrensskolan.